Organizatorem opisywanych tutaj wydarzeń jest powstała w 2006. roku Fundacja ARTica. Głównym obszarem działań Fundacji jest animacja i promocja szerokorozumianej sztuki, co realizowane jest poprzez organizację rozmaitych wydarzeń artystycznych: festiwali, warsztatów, wystaw, koncertów, akcji streetartowych oraz wielu innych. Pomysłodawczynią oraz koordynatorką działań Fundacji jest jej założycielka Ligia Jaszczewska. Najważniejsze projekty realizowane przez Fundację to:

  • Akademia Sztuk Dziecięcych
  • Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych
  • Wycieczki „Szlakiem Krakowskiego Street Artu”
  • Jurajskie Lato Artystyczne
  • Festiwal Huculski im. Stanisława Vincenza
  • Fashion Art Expansion
  • i inne

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248703. Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Fundacji.